தமிழ்நாடு பெண்கள் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Tamilnadu Women Employment and Safety Project Recruitment 2024| தமிழ்நாடு பெண்கள் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு காத்திருக்கிறது.|TN Govt Jobs |08 காலிப்பணியிடங்கள் |படிப்புக்கேற்ற சம்பளம் |வயது வரம்பு தேவையில்லை |தேர்வு இல்லை|38 மாவட்டத்தினரும் விண்ணப்பிக்கலாம் |இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் Offline இல் விண்ணப்பிக்கலாம்.மேலும் விவரங்களுக்கு கீழேக்காணலாம்.

Organization Name:

Tamilnadu Women Employment and Safety Project

Job Category:

Tamilnadu Govt Jobs

Employment Type:

Contract Basis

Total No of Vacancy:

08 Vacancy

Job Location:

Chennai

Starting Date:

05/02/2024

Last Date:

12/02/2024

How to Apply:

Offline

Official Website:

https://www.tnskill.tn.gov.in/

Vacancy Details:

 1.Project Manager:

01 Vacancy

2.Data & Management Information Systems (MIS) Engineer:

01 Vacancy

3.Senior Consultant (Finance):

01 Vacancy

4.Administrative Officer:

01 Vacancy

5. Project Assistant:

01 Vacancy

6.PC to Project Director:

01 Vacancy

7.Office Assistant:

02 Vacancy

Salary Details:

1.Project Manager:

Rs.1,25,000 Per Month

2.Data & Management Information Systems (MIS) Engineer:

Rs.1,00,000/- Per Month

3.Senior Consultant (Finance):

Rs.1,00,000/- Per Month

4.Administrative Officer:

Rs .30000/- Per Month

5. Project Assistant:

Rs.20,000/- Per Month

6.PC to Project Director:

Rs.20,000/- Per Month

7.Office Assistant:

Rs.15,000/- Per Month

Educational Qualification:

1. Project Manager:

1.Bachelor’s/Master’s Degree (Preference will be given to degrees in Social Work, Development Studies Humanities, or Management).

2.Previous experience in World Bank projects, State transformation women related projects and fields related to employment/jobs and entrepreneurship of women is preferred.

3.Minimum of 10 years of work experience.

4.Exceptional leadership skills and project management skills.

5.Retired Government Officials are encouraged to apply

2. Data & Management Information Systems (MIS) Engineer:

1.B.E/ B.Tech or other PG degree in computer applications/ IT/ Data Science

2.Familiarity with qualitative and quantitative data analysis and project management tools and techniques.

3.Proficiency in using statistical tools such as SPSS, STATA, Excel, R, and Python preferred.

4.Minimum 8 years of experience in similar roles.

5.Retired Government Officials are encouraged to apply

3. Senior Consultant (Finance):

1. BCom/M.com/M.B.A (Finance) or other finance related degrees.

2. Minimum 8 years of experience in similar roles.

3. Familiarity with government budgeting system, auditing, fund management and reporting.

4.Retired Government Officials are encouraged to apply

5. Applicant must have excellent written and oral communication and interpersonal skills, knowledge of computer applications such as MS Word, MS Excel, Power Point etc. are essential.

4. Administrative Officer:

1.Bachelors/ Master’s degree.

2. Minimum 3 years of experience in similar roles.

3.Proficient in IT/computer skills/file keeping procedures.

4.Applicant must have excellent written and oral communication in both Tamil and English and interpersonal skills, knowledge of computer applications such as MS Word, MS Excel, Power Point etc. are essential.

5. Project Assistant :

1.Any Degree.

2.Minimum 2 years of experience in similar roles.

3. Applicant must have excellent written and oral communication in both Tamil and English and interpersonal skills, knowledge of computer applications such as MS Word, MS Excel, Power Point etc. are essential

6. PC to Project Director:

1.To assist the Project Director with all admins related tasks .

2.Applicant must have excellent written and oral communication in both Tamil and English and interpersonal skills, knowledge of computer applications such as MS Word, MS Excel, Power Point etc. are essential

7. Office Assistant:

To assist with office related tasks.

Selection Process:

Only shortlisted candidates will be notified and called for an interview through email.

 How to Apply:

Applications from eligible candidates for the aforementioned positions are expected to submit their resumes along with copies of certificates demonstrating essential qualifications and experience on or before 12.02.2024 to [email protected] or can be sent by post or submitted directly to the Project Director, Tamil Nadu Women Employment and Safety Project, 5th floor, SIDCO Building, Thiru vi ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-32. Applications received incomplete or after the due date will not be considered.

Important Dates:

Apply Starting Date:

05.02.2024

Apply Last Date:

12.02.2024

Official Notification & Application Link:

Official Website Career Page Link Click Here

Official Notification & Application Link Click Here

Leave a Reply