Tag: tnusrb job

சீருடைப்பணியாளர் தேர்வு வாரியம் மூலம் இரண்டால் நிலை காவலர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2020

பதவியின் பெயர்: 1) ஆயுதப்படை இரண்டாம் நிலை காவலர். 2) இரண்டாம் நிலை காவலர் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படை. 3) சிறைத்துறை இரண்டாம் நிலை காவலர். 4) த Pயணைப்பு மற்றும் ம Pட்புப் பணிகள். காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: ) …