தமிழக​ அரசு கல்விதுறையில் வேலைவாய்ப்பு 2020

தமிழக அரசு தினக்கூலி வேலைவாய்ப்பு தினமும் 736 ரூபாய் சம்பளம் 8th / 10th / 12th / ITI / DIP / Any degree / BE தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டத்தினரும் ஆண்கள் / பெண்கள் …