தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமியில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2024

தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமியில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2024|Central Govt Job|198 Vacancy|மேலும் சம்பளம் ,விண்ணப்பிக்கும் முறை போன்ற தகவல்களை கீழ்க்காணலாம்.விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 16.02.2024

Organization Name:

National Defence Academy, Khadakwasla, Pune

Job Category:

Central Govt Job

Employment Type:

Regular Basis

Total No of Vacancy:

198 Vacancy

Job Location:

Khadakwasla, Pune

Starting Date:

27/01/2024

Last Date:

16/02/2024

How To Apply:

Online

Official Website:

https://ndacivrect.gov.in/

Vacancy Details:

 1. Lower Division Clerk:

16 Vacancy

2. Stenographer Gde-II:

01 Vacancy

3. Draughtsman:

02 Vacancy

4. Cinema Projectionist-II:

01 Vacancy

5. Cook:

14 Vacancy

6. Compositor- Printer:

01 Vacancy

7. Civilian Motor Driver (OG):

03 Vacancy

8. Carpenter:

02 Vacancy

9.Fireman:

02 Vacancy

10. Technical Attendant Baker & Confection:

01 Vacancy

11. Technical Attendant Cycle Repairer:

02 Vacancy

12. Technical Attendant Printing Machine Operator:

01 Vacancy

13. Technical Attendant Boot Repairer:

01 Vacancy

14. Multi Tasking Staff Office & Training (MTS-O&T):

151Vacancy

Age Limit:

1. Lower Division Clerk:

18 to 27 Years

2. Stenographer Gde-II:

18 to 27 Years

3. Draughtsman:

18 to 27 Years

4. Cinema Projectionist-II:

18 to 25 Years

5. Cook :

18 to 25 Years

6. Compositor- Printer:

18 to 25 Years

7. Civilian Motor Driver (OG) :

18 to 27 Years

8. Carpenter:

18 to 25 Years

9.Fireman:

18 to 27 Years

10. Technical Attendant Baker & Confection:

18 to 25 Years

11. Technical Attendant Cycle Repairer:

18 to 25 Years

12. Technical Attendant Printing Machine Operator:

18 to 25 Years

13. Technical Attendant Boot Repairer:

18 to 25 Years

14. Multi Tasking Staff Office & Training (MTS-O&T):

18 to 25 Years

Salary Details:

1. Lower Division Clerk:

PML – 2 (Rs.19900 -63200)

2. Stenographer Gde-II:

PML – 4 (Rs.25500 -81100)

3. Draughtsman:

PML – 4 (Rs.25500 -81100)

4. Cinema Projectionist-II:

PML – 2 (Rs.19900 -63200)

5. Cook:

PML – 2 (Rs.19900 -63200)

6. Compositor- Printer:

PML – 2 (Rs.19900 -63200)

7. Civilian Motor Driver (OG):

PML – 2 (Rs.19900 -63200)

8. Carpenter:

PML – 2 (Rs.19900 -63200)

9.Fireman:

PML – 2 (Rs.19900 -63200)

10. Technical Attendant Baker & Confection:

PML – 1 (Rs.18000 -56900)

11. Technical Attendant Cycle Repairer:

PML – 1 (Rs.18000 -56900)

12. Technical Attendant Printing Machine Operator:

PML – 1 (Rs.18000 -56900)

13. Technical Attendant Boot Repairer:

PML – 1 (Rs.18000 -56900)

14. Multi Tasking Staff Office & Training (MTS-O&T):

PML – 1 (Rs.18000 -56900)

Educational Qualification:

1. Lower Division Clerk:

(a) 12th Class pass from a recognized Board or University; and (b) Skill Test : A typing Speed of 35 wpm in English or 30 wpm in Hindi on computer (Time allowed 10 Minutes) (35 wpm and 30 wpm correspond to 10500 key depressions per hour/ 9000 key depressions per hour on average of 5 key depression for each word).

2. Stenographer Gde-II:

(a) 12th Class or equivalent from a recognized Board or University (b) Skill Test : (i) Dictation : 10 minutes @ 80 words per minute. (ii) Transcription : 50 minutes (English) or 65 minutes (Hindi) on computer.

3.Draughtsman:

(a) 12th Class or equivalent from a recognized Board or University and (b) of a minimum duration of two years from a recognized Institute. OR (a) Industrial Training Institute Pass Certificate as Draughtsman from a recognized Institute. (b) Two years experience from a recognized Organization or Undertaking in the trade

4. Cinema Projectionist-II :

(a) 12th Class or equivalent from a recognized Board or University and (b) Two years experience from a recognized Organization or Undertaking in the trade.

5. Cook :

(a) 12th Class or equivalent from a recognized Board or University; and (b) Two years experience from a recognized Organization or Undertaking in the trade. OR (a) Industrial Training Institute (ITI) pass Certificate as Cook from a recognized Institute. (b) Two years experience from a recognized Organization or Undertaking in the Trade.

6. Compositor- Printer:

(a) 12th Class or equivalent from a recognized Board or University and (b) Two years experience from a recognized Organization or Undertaking in the trade

7. Civilian Motor Driver (OG):

(a) 12th Class or equivalent from a recognized Board or University. (b) Must possess the civilian driving license for heavy vehicles. (c) Two years experience from a recognized Organization or Undertaking in driving heavy vehicles.

8. Carpenter :

(a) 12th Class or equivalent from a recognized Board or University and (b) Two years experience from a recognized Organization or Undertaking in the trade. OR (a) Industrial Training Institute Pass Certificate as Carpenter from a recognized Institute. (b) Two years experience from a recognized Organization or Undertaking in the trade

9. Fireman:

(a) Matriculation or equivalent examination from a recognized Board. (b) Must possess the civilian driving license for heavy vehicle. (c) Certificate of minimum six months duration in use and maintenance of first aid, fire fighting appliances and Tailor fire pumps from recognize Organization or Undertaking. (d) Must be physically fit and capable of performing strenuous duties and must have passed the test specified in note below. Desirable:- One year experience in the Trade.

10.Technical Attendant Baker & Confectioner:

Industrial Training Institute Pass Certificate in Baker and Confectioner. OR (a) Matriculation pass or equivalent examination from a recognized Board / Institute. (b) At least one year experience of working as Baker and Confectioner .

11. Technical Attendant Cycle Repairer:

Industrial Training Institute Pass Certificate in ‘Cycle Repairer’ . OR (a) Matriculation or equivalent examination from a recognized Board/ Institute. (b) At least one year experience of working as Cycle Repairer .

12. Technical Attendant Printing Machine Operator:

Industrial Training Institute Pass Certificate in Printing Machine Operator. OR (a) Matriculation Pass or equivalent examination from a recognized Board / Institute. (b) At least one year experience of working as Printing Machine Operator.

13. Technical Attendant Boot Repairer :

Industrial Training Institute Pass Certificate in Boot Repairer . OR (a) Matriculation Pass or equivalent examination from a recognized Board / Institute. (b) At least one year experience of working as Boot Repairer .

14. Multi Tasking Staff Office & Training (MTS-O&T):

Matriculation pass or equivalent from a recognized Board/ Institute.

Selection Process:

1. Short Listing

2. Written Test & Skill/ Trade Test

 How To Apply:

Candidate(s) fulfilling all the above clearly laid down criteria will have to apply online only through the link on the NDA Pune website in the careers webpage under current openings section i.e. https://ndacivrect.gov.in/ from 27.01.2024 to 16.02.2024. No other mode of application will be accepted.

Important Dates:

Apply Starting Date:

27/01/2024

Apply Last Date:

16/02/2024

Official Notification & Application Link:

Official Notification Link Click Here

Official Online Application Form Link Click Here

General Instructions PDF Link Click Here

Official Career Page Link Click Here

Leave a Reply