இந்திய இராணுவத்தில் 381 காலிப்பணியிடங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு

Indian Army Recruitment 2024|Central Govt Job|இந்திய இராணுவத்தில் 381 காலிப்பணியிடங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் கீழ்காணும் தகவல்களை படித்து Online இல் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுகொள்ளப்டுகிறார்கள்.

Organization Name:

Indian Army

Job Category:

Central Govt Job

Employment Type:

Regular Basis

Total No of Vacancy:

381 Vacancy

Job Location:

All Over India

Starting Date:

23.01.2024

Last Date:

21.02.2024

How to Apply:

Online

Official Website:

http://www.joinindianarmy.nic.in/

Vacancy Details:

1.SSC (Tech) – 63 Men and SSCW (Tech) – 34 Women

2.Widows of Indian Armed Forces Defence Personnel who Died in Harness Only

Indian Army Vacancy Details

Age Limit:

1. For SSC(Tech)- 63 Men and SSCW(Tech)- 34 Women :

20 to 27 years as on 01 Oct 2024 (Candidates born between 02 Oct 1997 and 01 Oct 2004, both days inclusive).

2. For Widows of Indian Armed Forces Defence Personnel who Died in Harness Only :

SSCW (Non Tech) [Non UPSC] and SSCW(Tech)- A maximum of 35 years of age as on 01 Oct 2024.

Salary Details:

Indian Army Salary Details

Educational Qualification:

Candidates who have passed the requisite Engineering Degree course or are in the final year of Engineering Degree course are eligible to apply. Candidates studying in the final year of Engineering degree course should be able to submit proof of passing Engineering Degree Examination alongwith marksheets of all semesters/years by 01 OCT 2024 and produce the Engineering Degree Certificate within 12 weeks from the date of commencement of training at PreCommissioning Training Academy (PCTA). Such candidates will be inducted on Additional Bond Basis for recovery of the cost of training at Pre-Commissioning Training Academy (PCTA) as notified from time to time as well as stipend and pay & allowances paid, in case they fail to produce the requisite degree certificate.

Note-1. ALL FINAL YEAR APPEARING CANDIDATES WHOSE FINAL YEAR/FINAL SEMESTER EXAM WILL BE SCHEDULED AFTER 01 OCT 2024 ARE NOT ELIGIBLE TO APPLY FOR THIS COURSE. Candidates, who have yet to pass their degree examination, will be eligible only if they are studying in the final year of degree examination. Those candidates, who have yet to qualify in the final year Degree Examination and are allowed to appear for SSB, should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing Engineering Degree Examination alongwith all marksheets towards the Engineering Degree Examination by the above prescribed date and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of basic qualifying University Examination, delay in declaration of results or any other grounds whatsoever.

Note-2. For induction to Pre Commission Training Academy, after final selection, the minimum educational qualification is passing BE/B.Tech degree in the Engineering streams notified below at Para 3. To become eligible for induction into SSC(Tech)-63(Men) Course and SSCW(Tech)-34 (Women) Course at PreCommissioning Training Academy (PCTA), candidates studying in final year of Engineering are required to submit proof of passing Engineering Degree Examination alongwith marksheets of all semesters/years by 01 Oct 2024 to Directorate General of Recruiting and ensure that the cumulative percentage of marks upto final semester/ year is not less than the approved cut off percentage, failing which the candidature will be cancelled.

Note-3. Final semester/year studying candidates will be provisionally allowed to appear in SSB; subject to following conditions:- (a) Their cumulative percentage of marks upto 6th semester/3rd year of Engineering degree, upto 8th semester/4th year of B. Architecture (B. Arch) and upto 2nd semester/1st year of M.Sc in notified equivalent stream/ discipline is not below the approved cut off percentage in their respective streams. (b) After declaration of final results, the cumulative percentage of marks upto final semester/ year of degree course will also be not less than the approved cut off percentage, failing which the candidature will be cancelled.

Note-4. Candidates studying in final year/ semester of Engineering degree course should not have any backlog at the time of submission of application. Any candidate if found having backlog will not be allowed to appear in SSB interview and candidature of such candidates will be cancelled.

(d) Educational Qualification for Widows of Indian Armed Forces Defence Personnel who Died in Harness. (i) SSCW (Non Tech) (Non UPSC). Graduation in any Discipline. (ii) SSCW (Tech). B.E. / B. Tech in any Engineering stream.

Selection Process:

1.Short listing of Applications. Integrated HQ of MoD (Army) reserves the right to shortlist applications and to fix cutoff percentage of marks for each Engineering discipline/stream without assigning any reason. The cut off will be applied in each stream on the cumulative percentage of marks obtained by the candidates upto the final semester/year. Final semester/year studying candidates will be provisionally allowed to appear in SSB; subject to following conditions:- (i) Their cumulative percentage of marks upto 6th semester/3rd year of Engineering degree, upto 8th semester/4th year of B. Architecture (B. Arch) and upto 2nd semester/1st year of M.Sc in notified equivalent stream/ discipline is not below the approved cut off 19 percentage in their respective streams. (ii) After declaration of final results, the cumulative percentage of marks upto final semester/ year of degree course will also be not less than the approved cut off percentage, failing which the candidature will be cancelled.

2.Only shortlisted eligible candidates depending on the cut off percentage will be interviewed at one of the Selection Centres viz. Allahabad (UP), Bhopal (MP), Bengaluru (Karnataka) and Jalandhar Cantt (Punjab) by Psychologist, Group Testing Officer and Interviewing Officer. Call Up letter for SSB interview will be issued by respective Selection Centres through candidate’s registered e-mail id and SMS only. Allotment of Selection Centre is at the discretion of Directorate General of Recruiting, IHQ of MoD (Army) and NO request for changes will be entertained in this regard.

3.Candidates will be put through two stage selection procedure. Those who clear Stage-1 will go to Stage-2. Those who fail in Stage-1 will be returned on the same day. Duration of SSB interviews is five days, and details of the same are available on official website of Directorate General of Recruiting i.e. www.joinindianarmy.nic.in. This will be followed by a medical examination for the candidates who get recommended after Stage-2.

4.Candidates recommended by the SSB and declared medically fit, will be issued Joining Letter for training in the order of merit, depending on the number of vacancies available, subject to meeting all eligibility criteria.

How to Apply:

Applications will only be accepted online on website www.joinindianarmy.nic.in.

Important Dates:

Apply Starting Date:

23.01.2024

Apply Last Date:

21.02.2024

Official Notification & Application Link:

Official Notification Link Click Here

Official Online Application Link Click Here

Official Website Career Page Link Click Here 

Leave a Reply