மத்திய அரசின் HRRCL நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

HRRL Recruitment 2024| HPCL Rajasthan Refinery Ltd |HPCL ராஜஸ்தான் சுத்திகரிப்பு நிறுவனத்தில் 126 ஜூனியர் எக்ஸிகியூட்டிவ், சீனியர் மேனேஜர் பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்க ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஆன்லைன் வசதி மூலம் 20.03.2024 முதல் 15.04.2024 வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://www.hrrl.in/ இல் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்தியாவில் உள்ள அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்|42 வயதுவரை விண்ணப்பிக்கலாம். மாதம் Rs.80,000/- முதல் Rs.2,20,000/- வரை சம்பளம் | மேலும் கல்வித்தகுதி,  தேர்வு முறை |நேர்காணல் விவரம் என அனைத்தும் தெளிவாக தெரிந்துகொள்ள கீழே காணலாம்.

Organization Name

HPCL Rajasthan Refinery Ltd.

Notification No

HRRL/RECT/01/2024

Job Category

Central Govt Jobs

Employment Type

Regular Basis

Total No Of Vacancy

126 Vacancy

Job Location

All Over India

Starting Date

20/03/2024

Ending Date

15/04/2024

How To Apply

Online

Official Website

https://www.hrrl.in/

Vacancy Details:

1. Junior Executive – Chemical

06 Vacancy

2. Senior Engineer – Process (Refinery)

14 Vacancy

3. Senior Engineer – Process (Petrochemical)

11 Vacancy

4. Senior Manager – Process (Refinery)

07 Vacancy

5. Senior Manager – Process (Petrochemical)

05 Vacancy

6. Senior Manager – Process (Offsite and Planning)

04 Vacancy

7. Senior Manager – Quality Control (Refinery)

01 Vacancy

8. Senior Manager – Utilities

02 Vacancy

9. Senior Manager – Technical Planning (Refinery & Petrochemical)

01 Vacancy

10. Senior Manager – Process Safety & Encon

01 Vacancy

11. Senior Manager – Quality Control (Petrochemical)

01 Vacancy

12. Senior Engineer – Inspection

01 Vacancy

13. Senior Engineer – Reliability

01Vacancy

14. Senior Engineer – Maintenance (Rotary)

02 Vacancy

15. Senior Manager – Inspection

02 Vacancy

16. Senior Manager – Reliability

02 Vacancy

17. Senior Manager – Maintenance (Static)

02 Vacancy

18. Senior Manager – Maintenance (Rotary)

02 Vacancy

19. Senior Manager – Maintenance (Planning)

02 Vacancy

20. Senior Engineer – Electrical

01 Vacancy

21. Senior Manager – Electrical

03 Vacancy

22. Senior Manager – Fire & Safety

01 Vacancy

Age Limit:

1. Junior Executive – Chemical

25 Maximum age (years)

2. Senior Engineer – Process (Refinery)

34 Maximum age (years)

3. Senior Engineer – Process (Petrochemical)

34 Maximum age (years)

4. Senior Manager – Process (Refinery)

42 Maximum age (years)

5. Senior Manager – Process (Petrochemical)

42 Maximum age (years)

6. Senior Manager – Process (Offsite and Planning)

42 Maximum age (years)

7. Senior Manager – Quality Control (Refinery)

42 Maximum age (years)

8. Senior Manager – Utilities

42 Maximum age (years)

9. Senior Manager – Technical Planning (Refinery & Petrochemical)

42 Maximum age (years)

10. Senior Manager – Process Safety & Encon

42 Maximum age (years)

11. Senior Manager – Quality Control (Petrochemical)

42 Maximum age (years)

12. Senior Engineer – Inspection

34 Maximum age (years)

13. Senior Engineer – Reliability

34 Maximum age (years)

14. Senior Engineer – Maintenance (Rotary)

34 Maximum age (years)

15. Senior Manager – Inspection

42 Maximum age (years)

16. Senior Manager – Reliability

42 Maximum age (years)

17. Senior Manager – Maintenance (Static)

42 Maximum age (years)

18. Senior Manager – Maintenance (Rotary)

42 Maximum age (years)

19. Senior Manager – Maintenance (Planning)

42 Maximum age (years)

20. Senior Engineer – Electrical

34 Maximum age (years)

21. Senior Manager – Electrical

42 Maximum age (years)

22. Senior Manager – Fire & Safety

42 Maximum age (years)

Salary Details:

1. Junior Executive – Chemical

Rs.30,000 – Rs. 1,20,000

2. Senior Engineer – Process (Refinery)

Rs.60,000 – Rs.1,80,000

3. Senior Engineer – Process (Petrochemical)

Rs.60,000 – Rs.1,80,000

4. Senior Manager – Process (Refinery)

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

5. Senior Manager – Process (Petrochemical)

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

6. Senior Manager – Process (Offsite and Planning)

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

7. Senior Manager – Quality Control (Refinery)

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

8. Senior Manager – Utilities

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

9. Senior Manager – Technical Planning (Refinery & Petrochemical)

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

10. Senior Manager – Process Safety & Encon

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

11. Senior Manager – Quality Control (Petrochemical)

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

12. Senior Engineer – Inspection

Rs.60,000 – Rs.1,80,000

13. Senior Engineer – Reliability

Rs.60,000 – Rs.1,80,000

14. Senior Engineer – Maintenance (Rotary)

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

15. Senior Manager – Inspection

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

16. Senior Manager – Reliability

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

17. Senior Manager – Maintenance (Static)

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

18. Senior Manager – Maintenance (Rotary)

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

19. Senior Manager – Maintenance (Planning)

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

20. Senior Engineer – Electrical

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

21. Senior Manager – Electrical

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

22. Senior Manager – Fire & Safety

Rs.80,000 – Rs.2,20,000

Educational Qualification:

1. Junior Executive – Chemical

Diploma in Chemical Engineering/ Petrochemical Engineering/ Chemical Engineering (Fertilizer)/ Chemical Engineering (Plastic & Polymer)/ Chemical Engineering (Sugar Technology)/ Refinery & Petrochemical Engineering/ Chemical Engineering (Oil Technology)/ Chemical Engineering (Polymer Tech) with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates. Or B.Sc. with Chemistry as Principal Subject (Honors)/ Polymer Chemistry/ Industrial Chemistry with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates

2. Senior Engineer – Process (Refinery)

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Chemical with minimum 60% aggregate percentage of all semesters f or UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

3. Senior Engineer – Process (Petrochemical)

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Chemical / Petrochemical / Polymer with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

4. Senior Manager – Process (Refinery)

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Chemical with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

5. Senior Manager – Process (Petrochemical)

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Chemical / Petrochemical / Polymer with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

6. Senior Manager – Process (Offsite and Planning)

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Chemical with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

7. Senior Manager – Quality Control (Refinery)

2 years full time regular M.Sc in Chemistry with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50%for SC/ST/PwBD

8. Senior Manager – Utilities

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Chemical with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

9. Senior Manager – Technical Planning (Refinery & Petrochemical)

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Chemical / Petrochemical / Petroleum with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

10. Senior Manager – Process Safety & Encon

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Chemical / Petrochemical / Petroleum with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and

11. Senior Manager – Quality Control (Petrochemical)

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Chemical / Polymer Science / Plastic Technology with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

12. Senior Engineer – Inspection

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Mechanical / Mechanical & Production / Production with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBCNC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

13. Senior Engineer – Reliability

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Mechanical / Mechanical & Production / Production with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBCNC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

14. Senior Engineer – Maintenance (Rotary)

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Mechanical / Mechanical & Production / Production with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBCNC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

15. Senior Manager – Inspection

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Mechanical / Mechanical & Production / Production with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBCNC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

16. Senior Manager – Reliability

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Mechanical / Mechanical & Production / Production with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBCNC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates. 17. Senior Manager – Maintenance (Static) 4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Mechanical / Mechanical & Production / Production with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBCNC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

18. Senior Manager – Maintenance (Rotary)

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Mechanical / Mechanical & Production / Production with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBCNC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

19. Senior Manager – Maintenance (Planning)

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Mechanical / Mechanical & Production / Production with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBCNC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

20. Senior Engineer – Electrical

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Electrical / Electrical & Electronics with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

21. Senior Manager – Electrical

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Electrical / Electrical & Electronics with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

22. Senior Manager – Fire & Safety

4 years Full time regular engineering course (B.E./B.Tech) in Fire Engineering / Fire & Safety Engineering with minimum 60% aggregate percentage of all semesters for UR/OBC-NC/EWS candidates and minimum 50% for SC/ST/PwBD candidates.

Selection Process:

1. Computer Based Test (CBT), Skill Test

2. Personal Interview

Application Fee:

 SC, ST & PwBD Candidates

Nil

 Other Candidates

Rs. 1180/-

Payment Mode

Online

How To Apply:

Interested candidates must register and submit online applications at https://www.hrrl.in/. ONLINE REGISTRATION shall commence at 20.03.2024 and will close at 15.04.2024.

Important Date:

Apply Starting Date

20/03/2024

Apply Ending Date

15/04/2024

Official Notification & Application Link:

Official Career Page Link Click Here

Official Notification Link Click Here

Official Application Link Click Here 

More Job Details 

டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு CSL நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:12.04.2024 Click Here

 

Chennai Metro Rail Limited Recruitment 2024 – Apply Now!

Apply Last Date:24.04.2024 Click Here

 

மாதம் ரூ.Rs.35,000/- சம்பளத்தில் வாழைக்கான தேசிய ஆராய்ச்சி மையத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:01.04.2024 Click Here

 

இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் புதியதாக 20 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:24.04.2024 Click Here

 

மாதம் ரூ. 60,000/- சம்பளத்தில் மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு காத்திருக்கிறது!

Apply Last Date:05.04.2024 Click Here

தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தில் தேர்வு இல்லாமல் மாதம் ரூ.1 லட்சம் முதல் 1.5 லட்சம் வரை சம்பளம்!!

Apply Last Date:20.04.2024 Click Here

 

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Recruitment 2024

Apply Last Date:27.03.2024 Click Here

 

NLC இந்தியா நிறுவனத்தில் மாதம் ரூ. 30,000/- சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:24.04.2024 Click Here

 

தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறையில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:30.03.2024 Click Here

 

10th முடித்தவர்களுக்கு எல்லை பாதுகாப்பு படையில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:15.04.2024 Click Here

 

Rs.1,31,400 சம்பளத்தில் தமிழ்நாடு கிராம வளர்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:16.04.2024 Click Here

 

தமிழக சுகாதார துறையில் தேர்வில்லாமல் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:08.04.2024 Click Here

 

தேசிய அனல்மின் நிறுவனத்தில் வேலை அறிவிப்பு வெளியீடு 2024

Apply Last Date:29.03.2024 Click Here

ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் 11 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:30.03.2024 Click Here

 

இந்திய அஞ்சல் கட்டண வங்கியில் 47 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு – முழு விவரங்கள் உள்ளே !

Apply Last Date:05.04.2024 Click Here

 

கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் யூனியன் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2024 

Walk in Date:27.03.2024 Click Here

 

District Health Society Recruitment 2024 – Full Details Here!

Apply Last Date:28.03.2024 Click Here

 

8th படித்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:21.03.2024 Click Here

 

பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு அறநிலையத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:09.04.2024 Click Here

தமிழ்நாடு காவல்துறையில் 54 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:15.04.2024 Click Here

 

மாதம் ரூ.80,000/- சம்பளத்தில் டிகிரி படித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:12.04.2024 Click Here

 

National Institute of Fashion Technology (NIFT) Recruitment 2024

Apply Last Date:09.04.2024 Click Here

 

Bank Job Recruitment 2024 -Apply Details Here!

Apply Last Date:01.04.2024 Click Here

 

தமிழ்நாடு அரசின் சிறார் நீதி வாரியத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:26.03.2024 Click Here

 

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் 4000 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2024

Apply Last Date:29.04.2024 Click Here

 

IUAC மையத்தில் மாதம் Rs. 56100/- சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:31.03.2024 Click Here

 

Central Board of Secondary Education Recruitment 2024 – Apply Now

Apply Last Date:11.04.2024 Click Here

 

Bharat Electronics Limited Recruitment 2024|21 Vacancy| – Apply Now!

Apply Last Date:23.03.2024 Click Here

OICL நிறுவனத்தில் டிகிரி படித்தவர்களுக்கு 100 காலிப்பணியிடங்கள் காத்திருக்கிறது -Details Here!

Apply Last Date:12.04.2024 Click Here

 

CSIR-Central Electrochemical Research Institute Recruitment 2024

Walk in Date:27.03.2024 Click Here

 

NHPC நிறுவனத்தில் ரூ. 50,000 சம்பளத்தில் 269 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு 2024

Apply Last Date:26.03.2024 Click Here

 

டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:27.03.2024 Click Here

 

UPSC தேர்வாணையத்தில் 1930 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப புதிய அறிவிப்பு

Apply Last Date:27.03.2024 Click Here

 

என்எல்சி (NLC) நிறுவனத்தில் 239 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:19.04.2024 Click Here

 

Physical Research Laboratory Recruitment 2024

Apply Last Date:26.03.2024 Click Here

 

Nuclear Power Corporation of India Limited Recruitment 2024

Apply Last Date:26.03.2024 Click Here

Indian Institute Of Technology Madras Recruitment 2024|Salary Rs.80,0000/-| – Apply Now!

Apply Last Date:20.03.2024 Click Here

 

தமிழ்நாடு கல்வித்துறையில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:01.04.2024 Click Here

 

Defence Services Staff College Wellington Recruitment 2024

Apply Last Date:30.03.2024 Click Here

 

தமிழக சுகாதாரத்துறையில் Rs. 60,000/- சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:23.03.2024 Click Here 

 

10th படித்தவர்களுக்கு இந்திய இராணுவத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:23.03.2024 Click Here

 

இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மெட்ராஸ் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:20.03.2024 Click Here

 

சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தில் டிகிரி படித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு2024

Apply Last Date:06.04.2024 Click Here

 

ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியத்தில் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2024

Apply Last Date:08.04.2024 Click Here

அறநிலையத்துறையில் Rs.58,600/- சம்பளத்தில் வேலை அறிவிப்பு 2024

Apply Last Date:05.04.2024 Click Here

 

IIT Madras நிறுவனத்தில் 40 க்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு 2024

Apply Last Date:02.04.2024 Click Here

 

District Health Society Recruitment 2024 – Quickly Apply!

Apply Last Date:20.03.2024 Click Here

 

தமிழக சுகாதார துறையில் 8th to Any Degree படிப்புகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:20.03.2024 Click Here

 

4187 சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு- Full Details Here!

Apply Last Date:28.03.2024 Click Here

 

டிகிரி படித்தவர்களுக்கு 93 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிய வாய்ப்பு

Apply Last Date:27.03.2024 Click  Here

 

மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் 44 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:21.03.2024 Click Here

 

டிகிரி,டிப்ளோமா படித்தவர்களுக்கு கோவா ஷிப்யார்ட் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு

Apply Starting Date:27.03.2024 Click Here

ஷிப்யார்ட் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:27.03.2024 Click Here

 

வேளாண் விஞ்ஞானிகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியத்தில் டிகிரி படித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு

Apply Starting Date:02.05.2024 Click Here

 

FDDI நிறுவனத்தில் Rs.1,20,000/- சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2024

Apply Last Date:01.04.2024 Click Here

 

8th படித்தவர்களுக்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு

Apply Last Date:20.03.2024 Click Here

 

Tamilnadu Newsprint and Papers Limited Recruitment 2024

Apply Last Date:20.03.2024  Click Here

 

Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited Recruitment 2024|27 Vacancy – Apply Now!

Apply Last Date: 20.03.2024    Click Here

 

இந்திய இராணுவத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியீடு 2024

Apply Last Date:22.03.2024 Click Here

 

8th படித்தவர்களுக்கு இந்திய இராணுவத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:22.03.2024 Click Here

 

CMRL நிறுவனத்தில் 16 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:24.03.2024 Click Here

Leave a Reply