தேர்வு எழுதாமல் அரசு துறையில் வேலைவாய்ப்பு | Thiagarajar College Recruitment 2021 for Office Assistant, Typist, Security, Lab Assistant

அரசு உதவி பெரும் கல்வித் துறையில் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு | Junior Assistant Post | Record Clerk Post | Office Assistant Post | Coordinator Post | Sanitary Worker Post | Pump Operator Post | Cleaning Staff Post | Typist Post | Gardener Post | Security Post | நேரடி பணி நியமனம் | Thiagarajar College Recruitment 2021 | Last Date : 12-10-2021

DOWNLOAD OFFICIAL NOTIFICATION PDF LINK : CLICK HERE

DOWNLOAD APPLICATION FORM PDF LINK : CLICK HERE

OFFICIAL WEBSITE LINK : CLICK HERE

DOWNLOAD OFFICIAL NOTIFICATION PDF LINK : CLICK HERE

DOWNLOAD APPLICATION FORM PDF LINK : CLICK HERE

Leave a Reply