தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறையில் 32 காலிப்பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு

DHS Recruitment 2024|தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறையில் 32 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியீடு 2024|Tn Govt Jobs|கல்வித்தகுதி 8th,Any Degree | ஒரு நாளைக்கு ரூ. 750/- சம்பளம்|தேர்வு இல்லை |கட்டணம் இல்லை |ஆண் பெண் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்|மேலும் தகவல்களுக்கு கீழே காணலாம்.விரைவாக விண்ணப்பியுங்கள். விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 17/02/2024

Organization Name:

District Health Society

Job Category :

Tamil Nadu Govt Job

Employment Type:

Contract Basis

Total No Of Vacancy:

32 Vacancy

Starting Date:

08/02/2024

Ending Date:

17/02/2024

How To Apply:

Offline

Vacancy Details:

1. AYUSH Doctor (Siddha):

02 Vacancy

2. Dispenser (Siddha):

03 Vacancy

3. Therapeutic Assistant (Siddha) (Male):

01 Vacancy

4. Multipurpose Worker (Siddha):

05 Vacancy

5. Multipurpose Worker (Unani):

01 Vacancy

6. Multipurpose Worker (Yoga & Naturopathy):

01 Vacancy

7. Cemonc Security Guard:

01 Vacancy

8. Hospital Worker:

04 Vacancy

9. Social Worker:

01 Vacancy

10. Physiotherapist:

01 Vacancy

11. Security:

02 Vacancy

12. Counselor:

01 Vacancy

13. Sanitary Worker:

03 Vacancy

14. Speech Therapist:

01 Vacancy

15. OT Assistant:

01 Vacancy

16. Radiographer:

01 Vacancy

17. Lab Tech Gr III:

01 Vacancy

18. Health Inspector Gr.l] (MTM):

01 Vacancy

19. Auxiliary Nurse Midwifery (ANM):

01 Vacancy

Age Limit:

1. AYUSH Doctor (Siddha):

For OC – 18 to 32 Years,

For, BC, MBC – 18 to 34 Years

For SC, ST – 18 to 37 Years

2. Dispenser (Siddha):

For OC – 18 to 32 Years,

For, BC, MBC – 18 to 34 Years,

For SC, ST – 18 to 37 Years

3. Therapeutic Assistant (Siddha) (Male) :

OC – 18 to 32 Years,

For, BC, MBC – 18 to 34 Years,

For SC, ST – 18 to 37 Years

4. Multipurpose Worker (Siddha):

35 Years

5. Multipurpose Worker (Unani):

35 Years

6. Multipurpose Worker (Yoga & Naturopathy):

35 Years

7. Cemonc Security Guard:

50 Years

8. Hospital Worker:

35 Years

9. Social Worker:

35 Years

10. Physiotherapist:

35 Years

11. Security:

35 Years

12. Counselor:

35 Years

13. Sanitary Worker:

35 Years

14. Speech Therapist:

45Years

15. OT Assistant:

35 Years

16. Radiographer:

35 Years

17. Lab Tech Gr III:

35 Years

18. Health Inspector Gr.l] (MTM):

35 Years

19. Auxiliary Nurse Midwifery (ANM):

35 Years

Salary Details:

1. AYUSH Doctor (Siddha):

Rs.40,000/- per month

2. Dispenser (Siddha):

Rs.750/- per day

3. Therapeutic Assistant (Siddha) (Male):

Rs.15,000/- per month

4. Multipurpose Worker (Siddha):

Rs.300/- per day

5. Multipurpose Worker (Unani):

Rs.300/- per day

6. Multipurpose Worker (Yoga & Naturopathy):

Rs.300/- per day

7. Cemonc Security Guard:

Rs.8,500/- per month

8. Hospital Worker:

Rs.8,500/- per month

9. Social Worker:

Rs.23,800/- per month

10. Physiotherapist:

Rs.13,000/- per month

11. Security:

Rs.8,500/- per month

12. Counselor:

Rs.18,000/- per month

13. Sanitary Worker:

Rs.8,500/- per month

14. Speech Therapist:

Rs.17,000/- per month

15. OT Assistant:

Rs.11,200/- per month

16. Radiographer:

Rs.13,000/- per month

17. Lab Tech Gr III:

Rs.13,000/- per month

18. Health Inspector Gr.l] (MTM):

Rs.14,000/- per month

19. Auxiliary Nurse Midwifery (ANM):

Rs.14,000/- per month

Educational Qualification:

1. AYUSH Doctor (Siddha):

A Degree in BSMS registered with respective board council of the state such as Tamilnadu board of Indian Medicine

2. Dispenser (Siddha):

D.Pharm Integrated Pharmacist (for certificates issued by Government of Tamil Nadu only)

3. Therapeutic Assistant (Siddha) (Male):

SSLC / HSC / Nursing Therapist Course (for Certificates issued by Government of Tamil Nadu only)

4. Multipurpose Worker:

(Siddha) 8th Standard Pass/ Able to Read and Write in Tamil.

5. Multipurpose Worker (Unani):

8th Standard Pass/ Able to Read and Write in Tamil.

6. Multipurpose Worker (Yoga & Naturopathy):

8th Standard Pass/ Able to Read and Write in Tamil.

7. Cemonc Security Guard:

8th Standard Pass/ Able to Read and Write in Tamil.

8. Hospital Worker:

8th Standard Pass/ Able to Read and Write in Tamil.

9. Social Worker:

Master of Social Worker

10. Physiotherapist:

Bachelor of Physiotherapist in any Recognized University and experience for 2 years is desirable

11. Security:

8th Standard Pass/ Able to Read and Write in Tamil.

12. Counselor:

Degree in Psychology (B.A)

13. Sanitary Worker:

8th Standard Pass/ Able to Read and Write in Tamil.

14. Speech Therapist:

Diploma in Training young deaf and hearing Handicapped from Recognized Institute

15. OT Assistant:

3 months OT Course Technician from recognized University/ Institutions

16. Radiographer:

As per NRHM Norms (B.SC Radiography)

17. Lab Tech Gr III:

As per NRHM Norms (H.S.C with DMLT)

18. Health Inspector Gr.l] (MTM):

As per NRHM Norms (H.S.C with Multipurpose Health Worker Course)

19. Auxiliary Nurse Midwifery (ANM):

1) Must have passed SSLC (before 15.11.2012) +2 (after 15.11.2012)

2) Must have completed Training COurse in Multipurpose Health Worker (Female) awarded by the DPH & PM, Chennai in recognized institutions 18 Months After (before 15.11.2012) & 24 Months 15.11.2012)

3) Having a certificate of registration issued by the Tamilnadu Nurses and Midwives council

Selection Process:

1. Short Listing

2. Interview

How To Apply:

Important Dates:

Apply Starting Date:

08/02/2024

Apply Last Date:

17/02/2024

Job Location:

Kallakurichi

Official Website:

https://kallakurichi.nic.in/

Official Notification & Application Link:

Official Notification Link Click Here

Official Application Link Click Here

List of documents to be enclosed Click Here

Official Career Page Link Click Here

Leave a Reply