போர் ஊர்தி ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு

CVRDE Recruitment 2024|போர் ஊர்தி ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது|40 காலிப்பணியிடங்கள்|கல்வித்தகுதி Diploma, B.E/B.Tech, B.Sc, B.Com |கட்டணம் இல்லை |அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம் |மேலும் சம்பளம்,விண்ணப்பிக்கும் முறை போன்ற தகவல்களை கீழே காணலாம்.விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 20/02/2024

Organization Name:

Combat Vehicles Research & Dev. Estt., DRDO Avadi, Chennai

Employment Type:

Apprentices Training

Duration:

One Year

Total No of Vacancy:

40 Vacancies

Job Location:

Chennai

Starting Date:

05/02/2024

Last Date:

20/02/2024

How to Apply:

Online

Official Website:

boat-srp.com/

Vacancy Details:

A. Engineering Graduate Apprentices:

1.Computer Science and Engineering:

05 Vacancy

2.Electrical and Electronics Engineering:

03 Vacancy

3.Electronics and Communication Engineering:

04 Vacancy

4.Mechanical Engineering :

05 Vacancy

5.Automobile Engineering

03 Vacancy

B.Technician (Diploma) Apprentices:

 1.Computer Engineering/ Computer Technology:

02 Vacancy

2.Electrical and Electronics Engineering:

01 Vacancy

3.Electronics and Communication Engineering:

01 Vacancy

4.Mechanical Engineering :

03 Vacancy

5.Automobile Engineering :

03 Vacancy

C.Non Engineering Graduate Apprentices: 

1.B.Sc Computer Science:

05 Vacancy

2.B.Com:

05 Vacancy

Age Limit:

Candidates Age limit will be followed as per Apprenticeship Rules.

Salary Details:

1. Graduate Apprentices :

Rs.9,000/-

2. Technician (Diploma) Apprentices :

Rs.8,000/-

3. Non Engineering Graduates Apprentices (Arts / Science / Commerce):

Rs.9,000/-

Educational Qualification:

A. Category – I Graduate Apprentices:

• Full time Bachelor Degree in Engineering or Technology granted by a Statutory University in relevant discipline.

• Full time Bachelor Degree in Engineering or Technology granted by an Institution empowered to grant such degree by an Act of Parliament in relevant discipline

• Under Graduate examination of Professional bodies recognized by the State Government or Central Government as equivalent to above.

B. Category – II Technician (Diploma) Apprentices:

• Full time Diploma in Engineering or technology granted by a State Council or Board of Technical Education established by a State Govt in relevant discipline.

• Full time Diploma in Engineering or Technology granted by a University in relevant discipline.

• A Diploma in Engineering and Technology granted by an Institution recognised by the State Govt or Central Govt as equivalent to above.

C. Category – III Non Engineering Graduates Apprentices (Arts / Science / Commerce) :

Regular – Full time Degree in Arts/ Science/ Commerce/ Humanities such as BA/ B.Sc., / B.Com/ BBA/ BCA etc., granted by a Statutory University / Deemed University in relevant discipline. – UGC approved

Selection Process:

1.Merit List

2.Certificate Verification

How to Apply:

For Candidates who have already enrolled in the National Web Portal (www.mhrdnats.gov.in) & having login details

Step 1:

a. Login

b. Click Establishment Request Menu

c. Click Find Establishment

d. Upload Resume

e. Choose Establishment name Type “COMBAT VEHICLES RESEARCH & DEVELOPMENT ESTABLISHMENT (CVRDE)

f. ” and search

g. Click apply

h. Click apply again

For Students who have not so far enrolled in the Official National Web Portal

Step 1:

a. Go to https://nats.education.gov.in

b. Click Student

c. Click Student Register

d. Complete the application form

e. A unique Enrolment Number (ATN…) twelve digits for each student will be generated. After completing the Enrollment

Step 2:

a. Login Search “COMBAT VEHICLES RESEARCH & DEVELOPMENT ESTABLISHMENT (CVRDE)

b.” under Apply against advertised vacancies

c. Click Apply Link (You have successfully applied for the vacancy)

Important Dates:

Apply Starting Date:

05/02/2024

Apply Last Date:

20/02/2024

Declaration of Shortlisted list:

27/02/2024

Verification of certificates for shortlisted candidates:

04/03/2024

Official Notification & Application Link:

Official Career Page Link Click Here

Official Notification Link Click Here

For students who have already enrolled National Web Portal Link Click Here

For students who have not so far enrolled in the National Web Portal Link Click Here

Leave a Reply