சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் 33 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024

CMRL Recruitment 2024 | Chennai Metro Rail Limited |சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் 33 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்க ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஆன்லைன் வசதி மூலம் 10.06.2024 முதல் 25.07.2024 வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @https://chennaimetrorail.org/ இல் விண்ணப்பிக்கலாம். 55 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம். தேர்வு இல்லை | கட்டணம் இல்லை | தேர்வில்லாமல் 33 பதவிகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது!!! நேர்காணல் மட்டுமே! மேலும் நேர்காணல் விவரம் | விண்ணப்பிக்கும் முறை | முழு சம்பள விவரம் | கல்வித்தகுதி விவரம் | தேர்வு முறை | கட்டணம் விவரம் என அனைத்து தகவல்களும் தெளிவாக தெரிந்துகொள்ள கீழே காணலாம். முழு விவரம் உள்ளே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Organization Name

Chennai Metro Rail Limited

Notification No

CMRL/HR/DEP/08/2024

Job Category

Central Govt Jobs

Employment Type

Contract Basis

Total No of Vacancies

33 Vacancies

Job Location

Chennai

Starting Date

10.06.2024

Last Date

25.07.2024

How To Apply

Online

Vacancy Details

1. CGM (Operations & Maintenance

01 Vacancy

2. GM (Operations)

01 Vacancy

3. GM (Signalling & Telecom)

01 Vacancy

4. DGM (Operations)

02 Vacancies

5. DGM (Signalling)

02 Vacancies

6. DGM (Rolling Stock)

01 Vacancy

7. DGM (Traction)

01 Vacancy

8. DGM (Civil & Track)

01 Vacancy

9. DGM (Stores)

01 Vacancy

10. Manager (Operations)

02 Vacancies

11. Manager (Civil & Track)

01 Vacancy

12. Manager (Electrical & Mechanical and Lift & Escalator)

01 Vacancy

13. Manager (Environment, Health & Safety)

01 Vacancy

14. Manager (Signalling)

01 Vacancy

15. Manager (Traction)

01 Vacancy

16. Manager (Training)

01 Vacancy

17. Deputy Manager (Civil & Track)

01 Vacancy

18. Deputy Manager (Rolling Stock)

01 Vacancy

19. Assistant Manager (Automatic Fare Collection)

03 Vacancies

20. Assistant Manager (Civil & Track)

02 Vacancies

21. Assistant Manager (Electrical & Mechanical and Lift & Escalator)

02 Vacancies

22. Assistant Manager (Environment, Health & Safety)

01 Vacancy

23. Assistant Manager (Rolling Stock)

01 Vacancy

24. Assistant Manager (Signalling)

02 Vacancies

25. Assistant Manager (Traction)

01 Vacancy

Age Limit

1. CGM (Operations & Maintenance

55 Years

2. GM (Operations)

55 Years

3. GM (Signalling & Telecom)

55 Years

4. DGM (Operations)

45 years

5. DGM (Signalling)

45 years

6. DGM (Rolling Stock)

45 years

7. DGM (Traction)

45 years

8. DGM (Civil & Track)

45 years

9. DGM (Stores)

45 years

10. Manager (Operations)

38 years

11. Manager (Civil & Track)

38 years

12. Manager (Electrical & Mechanical and Lift & Escalator)

38 years

13. Manager (Environment, Health & Safety)

38 years

14. Manager (Signalling)

38 years

15. Manager (Traction)

38 years

16. Manager (Training)

38 years

17. Deputy Manager (Civil & Track)

35 years

18. Deputy Manager (Rolling Stock)

35 years

19. Assistant Manager (Automatic Fare Collection)

30 years

20. Assistant Manager (Civil & Track)

30 years

21. Assistant Manager (Electrical & Mechanical and Lift & Escalator)

30 years

22. Assistant Manager (Environment, Health & Safety)

30 years

23. Assistant Manager (Rolling Stock)

30 years

24. Assistant Manager (Signalling)

30 years

25. Assistant Manager (Traction)

30 years

Educational Qualification

1. CGM (Operations & Maintenance)

Must be a B. E / B. Tech graduate from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be an officer from an Organized Group A Technical service in Railways or equivalent service in Metros Should have minimum 25 years of post-qualification experience in Operations & Maintenance in Railways / Metros with minimum 05 years of experience in Senior Administrative Grade (SAG) or equivalent grade

2. GM (Operations)

Must be a B. E / B. Tech or any graduate from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be an officer from an Organized Group A Technical service including IRTS in Railways or equivalent service in Metros The incumbent should be a SAG / Non-Functional SAG or equivalent. Minimum 20yrs of post qualification experience in Operations & Maintenance in Railways/ Metros is essential.

3. GM (Signalling & Telecom)

Must be a B. E / B. Tech from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be a Senior Administrative Grade (SAG) / Non-Functional SAG or equivalent. Minimum 20yrs of post qualification experience in Operations & Maintenance of Signalling & Telecom systems in Railways / Metro is essential

4. DGM (Operations)

Must be a B. E / B. Tech or any graduate from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Scale of pay or equivalent in the level 11 of the revised pay scale of Rs.67,700 – 1,38,000 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in Pay Band 3 of Rs.15,600-39,000 + Grade Pay Rs.6,600/-] or higher Minimum 13 years of post-qualification experience is essential in Operations & Maintenance systems of Railways/ Metros is essential.

5. DGM (Signalling)

Must be a B. E / B. Tech from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Scale of pay or equivalent in the level 11 of the revised pay scale of Rs.67,700 – 1,38,000 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in Pay Band 3 of Rs.15,600-39,000 + Grade Pay Rs.6,600/-] or higher Minimum 13yrs of post qualification experience in Operations & Maintenance of Signalling systems in Metro / Railways is essential

6. DGM (Rolling Stock)

Must be a B. E / B. Tech from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Scale of pay or equivalent in the level 11 of the revised pay scale of Rs.67,700 – 1,38,000 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in Pay Band 3 of Rs.15,600-39,000 + Grade Pay Rs.6,600/-] or higher Minimum 13yrs of post qualification experience in Project execution / Operations / Maintenance / Production & Manufacturing of rolling stock is essential

7. DGM (Traction)

Must be a B. E / B. Tech from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Scale of pay or equivalent in the level 11 of the revised pay scale of Rs.67,700 – 1,38,000 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in Pay Band 3 of Rs.15,600-39,000 + Grade Pay Rs.6,600/-] or higher Minimum 13yrs of post qualification experience in Design, Erection ,Testing and Commission of Power System and Over head lines in Railway / Metros / Power Utilities in Electricity boards is essential

8. DGM (Civil & Track)

Must be a B. E / B. Tech (Civil / Mechanical) from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Scale of pay or equivalent in the level 11 of the revised pay scale of Rs.67,700 – 1,38,000 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in Pay Band 3 of Rs.15,600-39,000 + Grade Pay Rs.6,600/-] or higher Minimum 13yrs of post qualification experience in Project execution / Operations / Maintenance of civil & track works in Railways/ Metros

9. DGM (Stores)

Must be a B. E / B. Tech or any graduate from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Scale of pay or equivalent in the level 11 of the revised pay scale of Rs.67,700 – 1,38,000 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in Pay Band 3 of Rs.15,600-39,000 + Grade Pay Rs.6,600/-] or higher Minimum 13yrs of post qualification experience in Procurement & Contracts / Materials & Stores Management in Railways/ Metros / Govt organization.

10. Manager (Operations)

Must be a B. E / B. Tech or any graduate from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be a Group B officer or equivalent in the level 8 of the revised pay scale of Rs.47,600 – 96,900 (7th CPC) – [Pre Revised scale in Pay Band 2 of Rs.9300 – 34800 + Grade pay Rs.4,800] or higher. Minimum 10yrs of post qualification experience with minimum 3 years experience as Group B officer grade in Operations & Maintenance of Metro / Railways is essential

11. Manager (Civil & Track)

Must be a B. E / B. Tech (Civil / Mechanical) from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be a Group B officer or equivalent in the level 8 of the revised pay scale of Rs.47,600 – 96,900 (7th CPC) – [Pre Revised scale in Pay Band 2 of Rs.9300 – 34800 + Grade pay Rs.4,800] or higher. Minimum 10yrs of post qualification experience with minimum 3 years experience as Group B officer grade is essential in Project execution / Operations / Maintenance of civil & track works in Railways/ Metros

12. Manager (Electrical & Mechanical and Lift & Escalator)

Must be a B. E / B. Tech from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be a Group B officer or equivalent in the level 8 of the revised pay scale of Rs.47,600 – 96,900 (7th CPC) – [Pre Revised scale in Pay Band 2 of Rs.9300 – 34800 + Grade pay Rs.4,800 ] or higher. Minimum 10yrs of post qualification experience with minimum 3 years experience as Group B officer grade in Mechanical Electrical & Plumbing (MEP) / Electrical & Mechanical (E&M) in Railway / Metro / Power Utilities in Electricity boards / Any State or Central Govt Organization is essential

13. Manager (Environment, Health & Safety)

Must be a B. E / B. Tech or any graduate from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be a Group B officer or equivalent in the level 8 of the revised pay scale of Rs.47,600 – 96,900 (7th CPC) – [Pre Revised scale in Pay Band 2 of Rs.9300 – 34800 + Grade pay Rs.4,800 ] or higher. Minimum 10yrs of post qualification experience with minimum 3 years experience as Group B officer grade experience in handling Safety, Health & Environment (SHE) in Metros / Railways / Airports/ Highways / Any Govt / PSU organisation.

14. Manager (Signalling)

Must be a B. E / B. Tech or any graduate from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be a Group B officer or equivalent in the level 8 of the revised pay scale of Rs.47,600 – 96,900 (7th CPC) – [Pre Revised scale in Pay Band 2 of Rs.9300 – 34800 + Grade pay Rs.4,800] or higher. Minimum 10yrs of post qualification experience with minimum 3 years experience as Group B officer grade in Operations & Maintenance of Signalling systems in Metros / Railways / Govt Organization is essential

15. Manager (Traction)

Must be a B. E / B. Tech from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be a Group B officer or equivalent in the level 8 of the revised pay scale of Rs.47,600 – 96,900 (7th CPC) – [Pre Revised scale in Pay Band 2 of Rs.9300 – 34800 + Grade pay Rs.4,800] or higher. Minimum 10yrs of post qualification experience with minimum 3 years experience as Group B officer grade experience in Design, Erection ,Testing and Commission of Power System and Over head lines of Railway / Metros / Power Utilities in Electricity boards is essential

16. Manager (Training)

Must be a B. E / B. Tech or any graduate from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be a Group B officer or equivalent in the level 8 of the revised pay scale of Rs.47,600 – 96,900 (7th CPC) – [Pre Revised scale in Pay Band 2 of Rs.9300 – 34800 + Grade pay Rs.4,800] or higher. Minimum 10yrs of post qualification experience with minimum 3 years experience as Group B officer grade in Metros / Railways training center is essential.

17. Deputy Manager (Civil & Track)

Must be a B. E / B. Tech (Civil / Mechanical) from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Section Engineer (SSE) / Section Engineer (SE) (or above) or equivalent in the level 7 of the revised pay scale of Rs.44,900 – 91,400 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in the Pay band 3 of Rs.9300 – 34800 + Grade Pay Rs.4,600/-] or higher. Minimum 5 yrs of post qualification experience with minimum 3 years experience as SSE / SE post in project execution Operations / Maintenance of civil & track works in Railways/ Metros is essential

18. Deputy Manager (Rolling Stock)

Must be a B. E / B. Tech from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Section Engineer (SSE) / Section Engineer (SE) (or above) or equivalent in the level 7 of the revised pay scale of Rs.44,900 – 91,400 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in the Pay band 3 of Rs.9300 – 34800 + Grade Pay Rs.4,600/-] or higher. Minimum 5 yrs of post qualification experience with minimum 3 years experience as SSE / SE post Project execution / Operations / Maintenance / Production & Manufacturing of rolling stock is essential

19. Assistant Manager (Automatic Fare Collection)

Must be a B. E / B. Tech from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Section Engineer (SSE) / Section Engineer (SE) (or above) or equivalent in the level 7 of the revised pay scale of Rs.44,900 – 91,400 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in the Pay band 3 of Rs.9300 – 34800 + Grade Pay Rs.4,600/-] or higher. Minimum 2 yrs of post qualification experience as SSE / SE post in AFC operation and maintenance or similar functions in Railway / Metros / PSU/ Any Govt organization is essential.

20. Assistant Manager (Civil & Track)

Must be a B. E / B. Tech (Civil / Mechanical) from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Section Engineer (SSE) / Section Engineer (SE) (or above) or equivalent in the level 7 of the revised pay scale of Rs.44,900 – 91,400 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in the Pay band 3 of Rs.9300 – 34800 + Grade Pay Rs.4,600/-] or higher. Minimum 2 yrs of post qualification experience as SSE / SE post in civil structural / track works in Railway / Metros / PSU/ Any Govt organization is essential

21. Assistant Manager (Electrical & Mechanical and Lift & Escalator)

Must be a B. E / B. Tech from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Section Engineer (SSE) / Section Engineer (SE) (or above) or equivalent in the level 7 of the revised pay scale of Rs.44,900 – 91,400 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in the Pay band 3 of Rs.9300 – 34800 + Grade Pay Rs.4,600/-] or higher. Minimum 2 yrs of post qualification experience as SSE / SE post in Mechanical, Electrical & Plumbing (MEP) / Electrical & Mechanical (E&M) in Railway / Metro / Power Utilities in Electricity boards / Any State or Central Govt Organization is essential

22. Assistant Manager (Environment, Health & Safety)

Must be a B. E / B. Tech from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Section Engineer (SSE) / Section Engineer (SE) (or above) or equivalent in the level 7 of the revised pay scale of Rs.44,900 – 91,400 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in the Pay band 3 of Rs.9300 – 34800 + Grade Pay Rs.4,600/-] or higher. Minimum 2 yrs of post qualification experience as SSE / SE post in handling Safety, Health & Environment (SHE) of Metro /Railways/ Airports/ Highways/ PSU / Any Govt organisation is essential.

23. Assistant Manager (Rolling Stock)

Must be a B. E / B. Tech from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Section Engineer (SSE) / Section Engineer (SE) (or above) or equivalent in the level 7 of the revised pay scale of Rs.44,900 – 91,400 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in the Pay band 3 of Rs.9300 – 34800 + Grade Pay Rs.4,600/-] or higher. Minimum 2 yrs of post qualification experience as SSE / SE post in Project execution / Operations / Maintenance / Production & Manufacturing of rolling stock is essential

24. Assistant Manager (Signalling)

Must be a B. E / B. Tech or any graduate from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Section Engineer (SSE) / Section Engineer (SE) (or above) or equivalent in the level 7 of the revised pay scale of Rs.44,900 – 91,400 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in the Pay band 3 of Rs.9300 – 34800 + Grade Pay Rs.4,600/-] or higher. Minimum 2 yrs of post qualification experience as SSE / SE post in Operations & Maintenance of Signaling systems in Metro / Railways / PSU / Any Govt organisation is essential.

25. Assistant Manager (Traction)

Must be a B. E / B. Tech from a Govt recognized Institute /University, approved by AICTE / UGC. The incumbent should be in Senior Section Engineer (SSE) / Section Engineer (SE) (or above) or equivalent in the level 7 of the revised pay scale of Rs.44,900 – 91,400 (7th CPC) – [Pre Revised Scale in the Pay band 3 of Rs.9300 – 34800 + Grade Pay Rs.4,600/-] or higher. Minimum 2 yrs. of post qualification experience as SSE / SE post in experience in Design, Erection, Testing and Commission of Power System and Overhead lines in Railway / Metros / Power Utilities in Electricity boards is essential.

Selection Process

1. Short Listing

2. Interview

How To Apply

Interested candidates must register and submit online applications at https://chennaimetrorail.org/. ONLINE REGISTRATION shall commence at 10.06.2024 and will close at 25.07.2024. Only ONLINE REGISTERED applications shall be accepted.

Important Dates

Apply Starting Date

10.06.2024

Apply Ending Date

25.07.2024

Official Notification & Application Link

Official Career Page Link Click Here

Official Notification Link Click Here

Official Application Link Click Here

More Job Details

162 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப 10th தேர்ச்சி போதும் – உடனே விண்ணப்பிக்கலாம்!!!

Apply Last Date:01.07.2024 Click Here

 

Department of Atomic Energy Recruitment 2024| Eligible 12 th Pass| – Quickly Apply

Apply Last Date:30.06.2024 Click Here

 

200க்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்கள் ரூ.36 இலட்சம் சம்பளத்தில் காத்திருக்கிறது- விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க!!

Apply Last Date:30.06.2024 Click Here

 

12 th முடித்தவுடன் வேலைவாய்ப்பு வேண்டுமா? 320 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பலாம் வாங்க!!!

Apply Last Date:03.07.2024 Click Here

 

 

OSC மையத்தில் புதியதாக 10th படித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date28.06.2024 Click Here

 

மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு மாதம் ரூ.மாதம் ரூ.84,873/- சம்பளத்தில் காத்திருக்கிறது!!!

Apply Last Date:21.06.2024 Click Here

 

ரூ. 12 லட்சம் சம்பளத்தில் தேர்வில்லாமல் வேலைவாய்ப்பு காத்திருக்கிறது!!!

Apply Last Date:24.06.2024 Click Here

 

58 வயது வரை வேலைவாய்ப்பை தேடிக்கொண்டிருப்பவரா நீங்கள்? இது உங்களுக்கான வாய்ப்பு!!!

Apply Last Date:04.07.2024 Click Here

 

தேர்வு எழுதாமல் தமிழ்நாடு போக்குவரத்து துறையில் 688 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பலாமா? விவரங்கள் உள்ளே!!!

Apply Last Date:08.07.2024 Click Here

 

டிகிரி முடித்திருந்தால் உடனே அப்ளை பண்ணுங்க | 435 காலிப்பணியிடங்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது!!!

Apply Last Date:04.07.2024 Click Here

 

10th/ITI படித்திருந்தால் 200 க்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது!!!

Apply Last Date:22.06.2024 Click Here

 

8th முடித்திருந்தால் 500 க்கும் மேலான காலிப்பணியிடங்கள்- விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க!!!

Apply Last Date:02.07.2024 Click Here

 

அனுபவம் தேவையில்லை|டிகிரி முடித்திருந்தால் மாதம் ரூ.38,250/- சம்பாரிக்கலாம்!!!

Apply Last Date:25.06.2024 Click Here

 

Leave a Reply