சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தில் டிகிரி படித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு2024

CMRL நிறுவனத்தில் 18 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்க ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஆன்லைன் வசதி மூலம் 21.02.2024 முதல் 06.04.2024 வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான @ https://chennaimetrorail.org/ இல் விண்ணப்பிக்கலாம். 40 வயதுவரை விண்ணப்பிக்கலாம். மாதம் Rs.62,000/- முதல் Rs.1,25,000 /- வரை சம்பளம் |தேர்வு இல்லை| மேலும் தகவல்கள் தெளிவாக தெரிந்துகொள்ள கீழே காணலாம்.

Organization Name

Chennai Metro Rail Limited

Notification No

CMRL/HR/CON/05/2024

Job Category

Central Govt Jobs

Employment Type

Contract Basis

Total No of Vacancy

18 Vacancies

Job Location

Chennai

Starting Date

21.02.2024

Ending Date

06.04.2024

How To Apply

Online

Official Website

chennaimetrorail.org

Vacancy Details

1. Joint General Manager /Deputy General Manager (Planning)

01 vacancy

2. Joint General Manager /Deputy General Manager (PIMS)

01 vacancy

3. Joint General Manager/Deputy General Manager (BIM)

01 vacancy

4. Deputy General Manager (VAC&TVS)

01 vacancy

5. Manager (BIM)

02 vacancy

6. Manager (Design)

01 vacancy

7. Deputy Manager /Assistant Manager (Planning)

02 vacancy

8. Deputy Manager /Assistant Manager (Quantity Surveyor)

03 vacancy

9. Deputy Manager /Assistant Manager (Civil)

03 vacancy

10. Deputy Manager /Assistant Manager (Architect)

02 vacancy

11. Assistant Manager (Mechanical)

01 vacancy

Age Limit:

1. Joint General Manager /Deputy General Manager (Planning)

Max Age – JGM -43 years DGM-40 years

2. Joint General Manager /Deputy General Manager (PIMS)

Max Age – JGM -43 years DGM-40 years

3. Joint General Manager/Deputy General Manager (BIM)

Max Age – JGM -43 years DGM-40 years

4. Deputy General Manager (VAC&TVS)

Max Age – JGM -43 years DGM-40 years

5. Manager (BIM)

Max Age -38 years

6. Manager (Design)

Max Age -38 years

7. Deputy Manager /Assistant Manager (Planning)

Max Age – DM-35 years AM-30 years

8. Deputy Manager /Assistant Manager (Quantity Surveyor)

Max Age – DM-35 years AM-30 years

9. Deputy Manager /Assistant Manager (Civil)

Max Age – DM-35 years AM-30 years

10. Deputy Manager /Assistant Manager (Architect)

Max Age – DM-35 years AM-30 years

11. Assistant Manager (Mechanical)

Max Age – DM-35 years AM-30 years

Salary Details

1. Joint General Manager /Deputy General Manager (Planning)

JGM – Rs.1,45,000/- DGM – Rs.1,25,000 /-

2. Joint General Manager /Deputy General Manager (PIMS)

JGM – Rs.1,45,000/- DGM – Rs.1,25,000 /-

3. Joint General Manager/Deputy General Manager (BIM)

JGM – Rs.1,45,000/- DGM – Rs.1,25,000 /-

4. Deputy General Manager (VAC&TVS)

JGM – Rs.1,45,000/- DGM – Rs.1,25,000 /-

5. Manager (BIM)

Rs.85,000 /-

6. Manager (Design)

Rs.85,000 /-

7. Deputy Manager /Assistant Manager (Planning)

DM – Rs.75,000/- AM – Rs.62,000/-

8. Deputy Manager /Assistant Manager (Quantity Surveyor)

DM – Rs.75,000/- AM – Rs.62,000/-

9. Deputy Manager /Assistant Manager (Civil)

DM – Rs.75,000/- AM – Rs.62,000/-

10. Deputy Manager /Assistant Manager (Architect)

DM – Rs.75,000/- AM – Rs.62,000/-

11. Assistant Manager (Mechanical)

DM – Rs.75,000/- AM – Rs.62,000/-

Educational Qualification

1. Joint General Manager /Deputy General Manager (Planning)

Must be a B.E / B. Tech (Civil) graduate from a Govt. recognized Institute / University approved by AICTE/UGC. Post graduation in a relevant field is desirable. The incumbent should posses minimum 15 years of post-qualification executive experience for the Joint General Manager level and 13 years of post qualification experience for Deputy General Manager level respectively in construction planning, out of which minimum 7 years of experience in Primavera P6 EPPM is required. i) Candidates should have experience in EOT, Programme Analysis and should have sufficient familiarity with different EOT Analysis like As – Planned Analysis, As – Built Analysis and Window Analysis etc. ii) Candidates should be able to co-ordinate with CMRL, GC and Contractor team to collect data/information regarding PMIS and Primavera and also should have significant familiarity with other software like MS Excel, MS Word, PowerPoint, CAD etc.

2. Joint General Manager /Deputy General Manager (PIMS)

Must be a B.E / B.Tech in civil graduate from a Govt. recognized Institute / University approved by AICTE/UGC. Post graduation in a relevant field is desirable. The incumbent should posses minimum 15 years of post-qualification executive experience for the Joint General Manager level and 13 years of post qualification experience for Deputy General Manager level respectively in project management and out of which minimum 7 years of experience in ERP, SAP and other Project Management software’s is required. i) Candidates should have experience in managing the team of software developers, Technical Team, GC, Contractor and DDC for all the disciplines. ii) Candidates should be able to manage the team meetings and provide periodical update of physical and financial Progress in Designated Portals and should have significant familiarity with other software’s likes MS Excel, MS Word, PowerPoint, CAD etc.

3. Joint General Manager/Deputy General Manager (BIM)

Must be a B.E / B.Tech/ B.Arch (Civil / Electrical / Mechanical /Architecture) graduate from a Govt. recognized University / Institute, approved by AICTE / UGC. Post graduation in a relevant field is desirable. The incumbent should posses minimum 15 years of post-qualification executive experience for the Joint General Manager level and 13 years of post-qualification experience for Deputy General Manager level respectively in the following areas of work, Out of which minimum 5-7 years of experience in Building Information Modelling (BIM) from AEC industry is required i. Should be able to prepare and review BIM Execution Plan based on employers’ requirement. ii. Should be able to implement Common Data Environment (CDE) and align BIM workflow.iii. Should be able to identify future BIM environment requirement in line with PMIS. iv. Ensure successful implementation of BEP for all stakeholders related to Project. v. Act as Tech Support related to BIM software’ s for all the disciplines including architecture, structure, MEP, estimation, and billing. vi. Should have significant familiarity with other software’s likes Nazi work, Revit, BIM360, Rhino, CAD etc.vii. Should be able to prepare the checklist for all disciplines for model review and ensure all the stakeholders fulfil their desire LOD as per contract.

4. Deputy General Manager (VAC&TVS)

Must be a B.E / B.Tech (Mech / EEE) graduate from a Govt. recognized University / Institute, approved by AICTE / UGC. The incumbent should posses post qualification experience of minimum 13 years with relevant experience in project management of Tunnel Ventilation System (TVS) or Air Conditioning System or Mechanical Electrical Plumbing (MEP) in a large infrastructure project, which shall include the following areas: i) Review of Design verification and validation documents. ii) Review of Equipment / material technical submittals.iii) Factory acceptance testing (FAT) iv) Co-ordination with contractor for pending civil / structural. v) Management of contractual matters such as Access dates, Key dates, and Variation statements. vi) Verification and Payment certification of works. vii) Interface management with various stakeholders. viii) Review of Method statement for installation of Equipment / materials. ix) Supervision of equipment installation, pre-commissioning, testing, and commissioning activities x) Experience in operations and maintenance of TVS or VAC or Mechanical & Electrical Plumbing (MEP) systems.

5. Manager (BIM)

Must be a B.E / B.Tech (Civil / Electrical / Mechanical) graduate from a Govt. recognized University / Institute, approved by AICTE / UGC. The incumbent should possess a minimum of 7 years of post-qualification experience in the following areas of work, out of which minimum 2-3 years of experience in Building Information Modeling (BIM) from AEC industry is required. i. Should be able to prepare and review BIM Execution Plan based on employers’ requirement. ii. Should be able to implement Common Data Environment (CDE) and align BIM workflow accordingly. iii. Should be able to identify future BIM environment requirement in line with PMIS. iv. Ensure successful implementation of BEP for all stakeholders related to Project v. Act as Tech Support related to BIM software’ s for all the disciplines including architecture, structure, MEP, estimation and billing. vi. Should have significant familiarity with other software’s likes Nazi work, Revit, BIM 360, Rhino, CAD etc. vii. Should be able to prepare the checklist for all disciplines for model review and ensure all the stakeholders fulfil their desire LOD as per contract.

6. Manager (Design)

Must be a B.E / B.Tech (Civil) graduate from a Govt. recognized University / Institute, approved by AICTE / UGC. Possession of M.E / M.Tech (Civil / Structural) is preferable. The incumbent should possess a minimum of 07 years of post-qualification experience in design of a large infrastructure projects. Out of 07 years of experience, a minimum of 3 years’ experience in Elevated / Underground Metro Rail projects / large infrastructure projects is essential. The candidates should be familiar with the Standard Indian & Euro Codes and Practices followed in India for Metro Designs

7. Deputy Manager /Assistant Manager (Planning)

Must be a B. E / B. Tech (Civil) graduate from a Govt. recognized University / Institute, approved by AICTE / UGC. Post qualification in relevant field is desirable. The incumbent should possess a minimum of 04 years of post qualification experience for Deputy Manager level and 2 years post qualification experience for Assistant Manager level in the field of Construction planning. i) The incumbent should possess 2 years of post-qualification executive experience in Primavera P6 EPPM. ii) Candidates should have experience in EOT Programme Analysis should have sufficient familiarity with different EOT analysis like as planned analysis, As – Built Analysis and Window Analysis etc. and should be able to coordinate with CMRL, GC, and Contractors team to collect data/information regarding PMIS and Primavera and should have significant familiarity with other software’s likes MS Excel, MS Word, PowerPoint CAD etc.

8. Deputy Manager /Assistant Manager (Quantity Surveyor)

Must be a B. E / B. Tech (Civil) graduate from a Govt. recognized University / Institute, approved by AICTE / UGC.The incumbent should have minimum 4 years of post-qualification experience for Deputy Manager level and minimum 2 years post qualification experience for Assistant Manager level in Quantity surveying and cost estimation of elements in large Infrastructure projects like Highways, Railways, Metro Rail Projects etc. Candidates should also be familiar with softwares like PRISM and QS PLUS.

9. Deputy Manager /Assistant Manager (Civil)

Must be a B. E / B. Tech (Civil) graduate from a Govt. recognized University / Institute, approved by AICTE / UGC. The incumbent should posses minimum 4 years of post-qualification experience for Deputy Manager level and minimum 2 years of post qualification experience for Assistant Manager level in execution of large Infrastructure projects like construction of major bridge / Highways / Railways/ Metro Rail Projects. i) The incumbent should also be familiar with preparation of contracts and contract management related to large infrastructure project. Experience in Metro constructions / deep excavation support systems are preferable. ii) Exposure in Quality Control & Assurance system in civil construction, Safety Implementation, Program Monitoring, IS / International Codes for construction of civil works are essential.

10. Deputy Manager /Assistant Manager (Architect)

Must be a B.Arch. graduate from a Govt. recognized University / Institute, approved by AICTE / UGC. The incumbent should posses minimum 4 years of post qualification experience for Deputy Manager level and 2 years of post qualification experience for Assistant Manager level respectively in Architecture design for a large infrastructure project preferably in Metro Rail Projects/Railway. The incumbent should also be Familiar with design aspects of life safety and fire safety requirement in design implementations and material selection. i) Should posses experience in design / construction of various elements of Architectural finishes for room layout and station signages are essential. ii) Exposure in use of the design software like CADD, Photoshop, 3D Max, Revit or Equivalent software etc is preferable.

11. Assistant Manager (Mechanical)

Must be a B.E/BTech (Mech) graduate from a Govt. recognized University / Institute, approved by AICTE / UGC. The incumbent should posses minimum 2 years of post qualification experience in execution of Tunnel Ventilation System or Air Conditioning Systems or Mechanical & Electrical Plumbing (MEP) in large infrastructure projects, which shall include the following areas: i. Review of Equipment / material technical submittals. ii. Factory acceptance testing (FAT) iii. Interface management with various stakeholders.iv. Supervision of equipment installation, pre-commissioning, testing and commissioning activities

Selection Process

1. Short Listing

2. Interview/Medical Exam

Application Fees

For SC/ST/PWD Candidates

Rs.50/-

For All Others

Rs.300/-

BENEFICIARY NAME:

M/S CHENNAI METRO RAIL LIMITED

SBI Account:

00000030990166827

Type of Account:

Current Account

IFSC:

SBIN0009675

BRANCH:

KOYAMBEDU, CHENNAI

How To Apply

Interested candidates must register and submit online applications at https://chennaimetrorail.org/. ONLINE REGISTRATION shall commence at 21.02.2024 and will close at 06.04.2024. Only ONLINE REGISTERED applications shall be accepted.

Important Dates:

Starting Date

21.02.2024

Ending Date

06.04.2024

Official Notification & Application Link:

Official Website Career Page Link Click Here

Official Notification Link Click Here

Official Online Application Link Click Here

More Job Details  

ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியத்தில் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2024

Apply Last Date:08.04.2024 Click Here

 

ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் ரூ. 20,000/- சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பு

Apply Last Date:20.03.2024 Click Here

 

அறநிலையத்துறையில் Rs.58,600/- சம்பளத்தில் வேலை அறிவிப்பு 2024

Apply Last Date:05.04.2024 Click Here

 

மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2024

Apply Last Date:15.03.2024 Click Here

 

IIT Madras நிறுவனத்தில் 40 க்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு 2024

Apply Last Date:02.04.2024 Click Here

 

District Health Society Recruitment 2024 – Quickly Apply!

Apply Last Date:20.03.2024 Click Here

தமிழக சுகாதார துறையில் 8th to Any Degree படிப்புகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:20.03.2024 Click Here

 

பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:13.03.2024 Click Here

 

4187 சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு- Full Details Here!

Apply Last Date:28.03.2024 Click Here

 

தேர்வில்லாமல் OSC மையத்தில்வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:13.03.2024 Click Here

 

IIT Madras New Job Announcement 2024- Details Here

Apply Last Date:12.03.2024 Click Here

 

டிகிரி படித்தவர்களுக்கு 93 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிய வாய்ப்பு

Apply Last Date:27.03.2024 Click  Here

மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் 44 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:21.03.2024 Click Here

 

CUTN பல்கலைக்கழகத்தில் புதிய வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:10.03.2024 Click Here

 

SCCL Recruitment 2024|260 + Vacancy| – Apply Fast!

Apply Last Date:18.03.2024 Click Here

 

டிகிரி,டிப்ளோமா படித்தவர்களுக்கு கோவா ஷிப்யார்ட் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு

Apply Starting Date:27.03.2024 Click Here

 

Apply Last Date:18.03.2024 Click Here

 

10 th to Any Degree படித்தவர்களுக்கு கோவா ஷிப்யார்ட் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:27.03.2024 Click Here

ஒரு நாளைக்கு ரூ. 872 சம்பளத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:11.03.2024 Click Here

 

வேளாண் விஞ்ஞானிகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியத்தில் டிகிரி படித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு

Apply Starting Date:02.05.2024 Click Here

 

BEL Recruitment 2024|517 Vacancies| – Full Details Here

Apply Last Date:13.03.2024 Click Here

 

CUTN பல்கலைக்கழகத்தில் தேர்வில்லாமல் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:15.03.2024 Click Here

 

FDDI நிறுவனத்தில் Rs.1,20,000/- சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2024

Apply Last Date:01.04.2024 Click Here

Indian Navy Recruitment 2024 |254 Vacancy| – Apply Now!

Apply Last Date:10.03.2024  Click Here

 

ஒன்றிய அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2024

Apply Last Date:14.03.2024  Click Here

 

SAIL நிறுவனத்தில் 314 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:18.03.2024 Click Here

 

12th ,ITI முடித்தவர்களுக்கு 67 காலிப்பணியிடங்கள் காத்திருக்கிறது

Apply Last Date:15.03.2024 Click Here

 

8th படித்தவர்களுக்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு

Apply Last Date:20.03.2024 Click Here

 

Tamilnadu Newsprint and Papers Limited Recruitment 2024

Apply Last Date:20.03.2024  Click Here

IREL (India) Limited Recruitment 2024

Apply Last Date:11.03.2024 Click Here

 

ITDC Recruitment 2024|22 Vacancy| – Quickly Apply!

Apply Last Date:14.03.2024 Click Here

 

Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited Recruitment 2024|27 Vacancy – Apply Now!

Apply Last Date: 20.03.2024    Click Here

 

இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:14.03.2024   Click Here

 

டிகிரி படித்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு – விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க!

Apply Last Date:13.03.2024 Click Here

 

மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024| 78 காலியிடங்கள் | – Apply Now!

Apply Last Date:10.03.2024 Click Here

RFCL நிறுவனத்தில் 38 காலியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:14.03.2024 Click Here

 

இந்திய இராணுவத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியீடு 2024

Apply Last Date:22.03.2024 Click Here

 

8th படித்தவர்களுக்கு இந்திய இராணுவத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:22.03.2024 Click Here

 

CMRL நிறுவனத்தில் 16 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 2024

Apply Last Date:24.03.2024 Click Here

 

Rs.44900 சம்பளத்தில் மத்திய அரசு வேலை – உடனே விண்ணப்பியுங்கள்

Apply Last Date:11.03.2024 Click Here

 

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2024|1768 Vacancy | – Full Details Here

Apply Last Date:15.03.2024 Click Here

 

தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் 1933 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு

Apply Last Date:12.03.2024 Click Here

 

 

Leave a Reply