மத்திய அரசில் 24 காலியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு – விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க

CBRI நிறுவனத்தில் Rs.35400 சம்பளத்தில்  24 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வம் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் 07.02.2024 தேதிக்குள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

Organization Name:

Central Building Research Institute (CBRI)

Notification No:

CSIR-CBRI – 8/2023

Job Category:

Central Govt Job

Employment Type:

Regular Basis

Total No of Vacancy:

24 Vacancy

Job Location:

Roorkee

Stating Date:

10/01/2024

Ending Date:

07/02/2024

How To Apply:

Online

Official Website:

https://cbri.res.in/

Vacancy Details:

1. Technical Assistant (TA20231):

09 Vacancy

2. Technical Assistant (TA20232) :

03 Vacancy

3. Technical Assistant (TA20233):

02 Vacancy

4. Technical Assistant (TA20234):

01 Vacancy

5. Technical Assistant (TA20235):

03 Vacancy

6. Technical Assistant (TA20236):

01 Vacancy

7. Technical Assistant (TA20237):

02 Vacancy

8. Technical Assistant (TA20238):

01 Vacancy

9. Technical Assistant (TA20239):

01 Vacancy

10. Technical Assistant (TA202310):

01 Vacancy

Educational Qualification:

1. Technical Assistant (TA20231):

Diploma in Civil Engineering / Technology of at least 3 years full time duration, with minimum 60% marks and experience of 02 years in the relevant area/ field.

2. Technical Assistant (TA20232):

Diploma in Architecture Engineering of at least 3 years full time duration, with minimum 60% marks and experience of 02 years in the relevant area/ field.

3. Technical Assistant (TA20233):

Diploma in Electrical Engineering / Technology of at least 3 years full time duration, with minimum 60% marks and experience of 02 years in the relevant area/ field.

4. Technical Assistant (TA20234):

Diploma in Electronics Engineering / Technology of at least 3 years full time duration, with minimum 60% marks and experience of 02 years in the relevant area/ field.

5. Technical Assistant (TA20235):

Diploma in Information Technology of at least 3 years full time duration, with minimum 60% marks and experience of 02 years in the relevant area/ field.

6. Technical Assistant (TA20236):

Diploma in Mechanical Engineering / Technology of at least 3 years full time duration, with minimum 60% marks and experience of 02 years in the relevant area/ field.

7. Technical Assistant (TA20237):

B.Sc. Chemistry or equivalent, with minimum 60% marks and one year experience in relevant discipline from a recognized Institute / Organization.

8. Technical Assistant (TA20238):

B.Sc. Physics or equivalent, with minimum 60% marks and one year experience in relevant discipline from a recognized Institute / Organization.

9. Technical Assistant (TA20239):

B.Sc. Geology or equivalent, with minimum 60% marks and one year experience in relevant discipline from a recognized Institute / Organization.

10. Technical Assistant (TA202310):

B.Sc. or equivalent, with minimum 60% marks and B.Lib.Sc

Age Limit:

Technical Assistant:

28 Years

Salary Details:

1.Technical Assistant:

Level- 6 Rs.35400-112400/-

Selection Process:

1. Written Exam [Paper-I, Paper-II & Paper-III]

2. Trade Test

Application Fee:

Candidates are required to pay application fee of Rs.100/- as per ‘fee payment Procedure’ available on the website. No fee is payable for SC/ST/PwBD/Women/CSIR Employees/Ex -Servicemen candidates. Applications without the prescribed fee would not be considered and summarily rejected. No representation against such rejection would be entertained.

How To Apply:

Eligible candidates are required to apply ONLINE by accessing the website https://www.cbri.res.in/career-opportunities/recruitment.

Important Dates:

Apply Starting Date:

10/01/2024

Apply Ending Date:

07/02/2024

Last date for receipt of hard copy of application by post:

20/02/2024

Official Notification & Application Link:

Official Notification Link Click Here

Official Online Application  Link Click Here 

Official Career Page Link Click Here

Leave a Reply