தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை வேலைவாய்ப்பு – விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க !!

DHS Recruitment 2024|DHS துறையில் 22 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் 08.02.2024 தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.மேலும் விவரங்களுக்கு கீழ்காண்பவற்றை படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஆர்கனிஷேசன் பெயர்:

District Health Society

ஜாப் கேட்டகிரி:

Tamilnadu Govt Job

எம்பிளாய்மென்ட் டைப்:

Contract Basis

மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை:

22 Vacancy

Starting Date:

21.01.2024

Last Date:

08.02.2024

How to Apply:

Offline

Vacancy Details:

1.Programme Manager:

01 Vacancy

2. Data Assistant:

01 Vacancy

3. Clinical Psychologist:

01 Vacancy

4.Psychologist:

01 Vacancy

5.Regional Data Entry Operator:

01 Vacancy

6.Programme – Administrative Assistant:

01 Vacancy

7. Physiotherapy Doctor:

01 Vacancy

8. Mid-Level Health Providers (MLHP):

03 Vacancy

9. Cleaner in the Labour Mobile Health Clinic:

01 Vacancy

10. Staff Nurse in the Labour Mobile Health Clinic:

01 Vacancy

11. Lab Technician in the Labour Mobile Health Clinic:

01 Vacancy

12.Multipurpose Health Worker (Male)/ Health Inspector Grade II:

02 Vacancy

13.Urban Health Nurse:

01 Vacancy

14. Multipurpose Health Worker:

01 Vacancy

15. Radiography Technician:

03 Vacancy

16.Psychologist:

01 Vacancy

17. Dental Surgeon:

01 Vacancy

Age Limit:

1.Programme Manager:

35 years

2. Data Assistant:

35 years

3. Clinical Psychologist:

32 years

4.Psychologist:

32 years

5.Regional Data Entry Operator:

35 years

6.Programme – Administrative Assistant:

35 years

7. Physiotherapy Doctor:

35 years

8. Mid-Level Health Providers (MLHP):

35 years

9. Cleaner in the Labour Mobile Health Clinic:

35 years

10. Staff Nurse in the Labour Mobile Health Clinic:

35 years

11. Lab Technician in the Labour Mobile Health Clinic:

35 years

12.Multipurpose Health Worker (Male)/ Health Inspector Grade II:

35 years

13.Urban Health Nurse:

35 years

14. Multipurpose Health Worker:

35 years

15. Radiography Technician:

35 years

16.Psychologist:

35 years

17. Dental Surgeon:

35 years

Salary Details:

1.Programme Manager:

Rs.30,000/-

2. Data Assistant:

Rs.15,000/-

3. Clinical Psychologist:

Rs.18,000/-

4.Psychologist:

Rs.18,000/-

5.Regional Data Entry Operator:

Rs.13,500/-

6.Programme – Administrative Assistant:

Rs.12,000/-

7. Physiotherapy Doctor:

Rs.13,000/-

8. Mid-Level Health Providers (MLHP):

Rs.18,000/-

9. Cleaner in the Labour Mobile Health Clinic:

Rs.8,500/-

10. Staff Nurse in the Labour Mobile Health Clinic:

Rs.18,000/-

11. Lab Technician in the Labour Mobile Health Clinic:

Rs.13,000/-

12.Multipurpose Health Worker (Male)/ Health Inspector Grade II:

Rs.14,000/-

13.Urban Health Nurse:

Rs.14,000/-

14. Multipurpose Health Worker:

Rs.8,500/-

15. Radiography Technician:

Rs.13,300/-

16.Psychologist:

Rs.23,000/-

17. Dental Surgeon:

Rs.26,000/-

Educational Qualification:

1. Programme Manager:

BAMS/BUMS/BHMS/BSMS/BNYS

2. Data Assistant :

Bachelor Degree in Computer Application/ ITI/ Business Administration/B.Tech., (CS) or (IT/BCA/BBA/BSC-IT)

3. Clinical Psychologist:

M.Sc., Psychology/M.Phil Clinical Psychology/M.A or M.Sc., Psychology with 6 months special training at indentified institutions like National Institute of Mental Health and Neruo Sciences.

4. Psychologist:

M.Sc., Psychology/M.Phil Clinical Psychology/M.A or M.Sc., Psychology with 6 months special training at indentified institutions like National Institute of Mental Health and Neruo Sciences.

5. Regional Data Entry Operator :

Bachelor Degree in Mathematics with Statistics/Statistics and one year PG Diploma in Computer applications from a recognized university Typewriting in English and Tamil (Lower) is desirable

6. Programme – Administrative Assistant:

Graduate Degree with fluency in MS Office Package with one year experience of managing office and providing support of Health Programme/National Rural Health Mission (NRHM) knowledge of Accountancy and having drafting skills are required.

7. Physiotherapy Doctor:

Bachelor Degree in Physiotherapy and a experience for two years is desiarable.

8. Mid-Level Health Providers (MLHP) :

Candidates should possess a Diploma in GNM/BSc (Nursing) from Government or Government approved Private Nursing colleges which are recognized by the Indian Nursing Council.

9. Cleaner in the Labour Mobile Health Clinic:

8 th pass.

10. Staff Nurse in the Labour Mobile Health Clinic :

Candidates should possess a Diploma in GNM/BSc (Nursing) from Government or Government approved Private Nursing colleges which are recognized by the Indian Nursing Council

11. Lab Technician in the Labour Mobile Health Clinic :

Candidates should possess a Diploma in Medical Laboratory Technology from Government or Government approved Private Para Medical colleges which are recognized by the Tamil Nadu Government.

12. Multipurpose Health Worker (Male)/ Health Inspector Grade II:

(i). Must have passed plus two with Biology or Botany and Zoology.

(ii). Must have passed Tamil language as a Subject in SSLC level.

(iii). Must possess two years for Multi- purpose Health Worker (Male) / Health Inspector / Sanitary inspector Course training / Offered by recognized Private Institution / Turst / Universities / Deemed Universities including Gandhigram Rural Institute training course certificate granted by the Director of Public Health and Preventive Medicine

13. Urban Health Nurse:

Diploma course in Auxilliary Nurse and Midwifery training 2 years. and the certificate should registered in Nursing council is must.

14. Multipurpose Health Worker:

10 th pass

15. Radiography Technician:

Diploma in X-Ray Technician or Diploma in Radiography Technician.

16. Psychologist:

Post Graduate in Psychology/MSW or graduate in Psychology trained in counseling with 2 years of experience in the field of counseling services.

17.Dental Surgeon:

(i). BDS Qualification from Government or Government approved private Dental Colleges which are recognized by Dental Council of India.

(ii). Having a certificate of registration issued by the Tamil Nadu Dental Council.

Selection Process:

1.Short Listing

2.Interview

Job Location:

Cuddalore

Official Website:

https://cuddalore.nic.in/

How to Apply:

Apply Process

Important Dates:

Apply Starting Date:

21.01.2024

Apply Last Date:

08.02.2024

Official Notification & Application Link:

Official Notification & Application Form Link Click Here

Official Website Career Page Link Click Here

 

Leave a Reply